CRK Forest Management AB

CRK Forest Management AB är specialister på skog som kapitalplacering. Vi arbetar med rådgivning och genomför skogsfastighetstransaktioner åt investerare.

CRK svarar för förvaltningen av skogstillgångarna samt den ekonomiska redovisningen gentemot investerarna.

CRK har ett långsiktigt samarbetsavtal med SEB om att bygga upp en skogsfond Silvestica Green Forest AB som investerar i skogsfastigheter i östersjöområdet » silvestica.se

 • Vi är några av Sveriges mer erfarna och välkända skogs- och fastighetsaktörer
 • Vi besitter ett stort kontaktnät
 • Vi har 25 års erfarenhet av skogsförvaltning inom Östersjöområdet

Styrelse

Karl Danielsson, ordförande
Rickard Lehmann
Caesar Åfors

Operativ ledning

Niklas Ringborg, VD
Mattias Carlsson, Landchef Baltikum
Roger Johansson, Landchef Sverige och Finland
Roland Persson, Ekonomi- och IT-chef

Karl Danielsson

Karl Danielsson

Ordförande, ägare

E-post
karl.danielssoncrkforest.se

Telefon
070-648 23 03

 • Grundare och senior advisor Karl Danielsson Egendomar och Karl Danielsson Farm & Forest (förmedling och rådgivning för större jord- och skogsbruk i Sverige och Baltikum).
 • Grundare och tidigare huvudägare i Areal (nr 2 i Sverige inom branschen).
 • Äger och förvaltar 1 500 ha jord o skog i Östergötland.
 • Agronomexamen SLU (Masters of science in agriculture), med ekonomisk inriktning.
Rickard Lehmann

Rickard Lehmann

Senior Rådgivare, ägare

E-post
rickard.lehmanncrkforest.se

Telefon
070-544 81 00

 • Skogsutveckling Syd AB (SUSAB), VD 2010-2017, expansion av förvaltningsverksamhet till nya geografier, start av filial i Lettland 2013. SUSAB förvaltar 75 000 hektar åt 58 uppdragsgivare, totalt förvaltat värde ca 5 miljarder kr.
 • Sydved AB, Regionchef, ledning av 7 distrikt med 45 anställda och omfattande affärsverksamhet inom virkes-försörjning av pappers-, massa- och sågverksindustri.
 • Västbränslen AB, VD, start och uppbyggnad av biobränsleföretag verksamt med leveranser av trädbränslen till kraftvärmeverk och industrier.
 • Jägmästarexamen SLU (Master of science in forestry), med förvaltningsinriktning.
 • Äger skogsfastighet i Småland.
Caesar Åfors

Caesar Åfors

Styrelseledamot, ägare

E-post
caesar.aforscrkforest.se

Telefon
070-662 48 48

 • Ordförande i Länsförsäkringar Södermanland, styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Intea AB och Lansa AB.
 • VD på konsultbasis för Torslanda Property Investment AB (publ) och Link Prop Investment AB (publ).
 • Äger och driver 2 000 ha skog i Södermanland med omfattande verksamhet och 12 anställda.
 • Olika befattningar i Klövern AB (publ) under åren 2003-2010 som CFO, IR-chef och vVD.
 • Jägmästarexamen SLU (Master of science in forestry), med merkantil inriktning.

Niklas Ringborg

VD

E-post
niklas.ringborgcrkforest.se

Telefon
072-507 38 33

 • Landshypotek Bank AB. 2014-2022. Regionchef, Segmentsansvarig, Distriktschef, Skogsexpert inom finansiering.
 • Skogslikviditet Sverige Ab. Ägare. Utvecklat och sålt skogskassaflödesmodeller till svenska banker.
 • Elitidrottare. 2001-2014. Elitskytt för svenska skeetlandslaget. Ingått i Sveriges Olympiska Kommittés topp och talangprogram. Tre SM guld.
 • Jägmästare ( Master of science in forestry) inriktning skogsindustriell ekonomi.
 • Familjeägt jord- och skogsbruk i Östergötland och i Mälardalen.

Mattias Carlsson

Hållbarhetschef samt Landchef - Baltikum
E-post
mattias.carlssoncrkforest.se

Telefon
073-350 09 69

 • Master of Science in Forestry (Jägmästare)
 • PhD in Forestry (Skoglig Doktor)
 • Head of Southern Swedish Forest Research Centre, Faculty of Forestry at SLU – Alnarp Sweden
 • Responsible for a research and education organisation of about 50 people
 • Global Wood Supply manager at IKEA of Sweden – Älmhult Sweden
 • Responsible for global wood sourcing to IKEA solid wood range. Analyses and changes of sourcing on strategic level, of one of the most important materials in the IKEA range.
 • Group Forest Operation manager at IKEA Corporate Finance – Leiden the Netherlands
 • Buildup of the forest investment portfolio, valuation methodology and the management organization, all the way from the start to > 200 Thousand Hectares in possession and +100 co-workers, in Romania, Estonia, Latvia, Lithuania and the US.

Roger Johansson

Landchef - Sverige och Finland

E-post
roger.johanssonforcap.se

Telefon
070-686 18 22

 • 1992-1997 Utbildning till jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet.
 • 2006-2008 Executive MBA-utbildning Handelshögskolan i Stockholm
 • 1997 Skogsbrukstekniskt Centrum Vindeln, projektledare
 • 1998-2001 Vida Group, produktions- och försäljningsansvarig sågverk och hyvlerier
 • 2001-2004 Sveaskog, planeringsledare
 • 2004-2008 Sveaskogs biträdande skogschef, chef för skogsstaben och övergripande planeringschef.
 • 2008-2016 Sveaskogs marknads- och försäljningschef i norra Sverige. Affärsutveckling inom hela bolaget.
 • 2016-2019 Sveaskogs koncernledning som chef för Svenska Skogsplantor
Roland Persson

Roland Persson

Ekonomi- och IT-chef

E-post
roland.perssoncrkforest.se

Telefon
070-513 24 30

 • Olika befattningar inom Sydved AB och Stora Enso Bioenergi AB under åren 1980 – 2017, senast som administrativ chef för ekonomifunktion och IT utveckling.
 • Ordförande SDC:s nationella IT-råd 2009 – 2017.
 • Mångårig erfarenhet av management, administration och IT inom skoglig verksamhet och på nationell nivå.
 • Utbildningar inom IT, ekonomi och juridik.
 • Äger skogsfastighet i Småland.